Registrácia

Internetová registrácia na preteky sa skončila 8.10.2015.

Prihlasovanie je ešte možné v deň podujatia, 10. 10. 2015, na kúpalisku Rosnička najneskôr 1 hodinu pred štartom vlastnej kategórie. Štartovné sa platí pri prihlasovaní.