Registrácia

Internetová registrácia na preteky sa skončila 9.7.2015.

Prihlásiť sa je ešte možné v deň podujatia 11. 7. 2015 od 15.00 do 16.45 hod., (kategórie dospelých) na futbalovom štadióne v Malženiciach..