Registrácia

Internetová registrácia na preteky sa skončila 20.4.2015.

Registrácia bola dočasne pozastavená kvôli naplneniu účastníckeho limitu.