Registrácia

Internetová registrácia na preteky sa skončila 28.4.2015.

Prihlásiť sa je ešte možné v deň podujatia 3.5.2015, od 8:00 do 9:30, kaviareň Caffe Bar In.
Štartový poplatok je 15 €. Štartovné sa platí pri prihlasovaní.